آموزش گرامر زمان ها در انگلیسی

آموزش گرامر زمان ها در انگلیسی - tense

آموزش گرامر زمان ها در انگلیسی به صورت کامل در درسنامه های مجزا همراه با نمونه سوال برای هر زمان tense منتشر شده است. شما می‌توانید علاوه بر مطالعه آنلاین، pdf آن‌ها دانلود کنید. (pdfها به زودی تکمیل می‌شود)

در زبان انگلیسی چند زمان وجود دارد؟ 

سه زمان اصلی در زبان انگلیسی وجود دارد. گذشته (past) ، حال (present) ، آینده (future) 

هر یک از زمان ها بالا به چهار قسمت تقسیم می شوند؛ ساده (simple) ، استمراری (continuous) یا (progressive) ، کامل (perfect) و کامل استمراری (perfect progressive) یا (perfect continuous). 

در واقع زبان آموزان باید دوازده زمان اصلی در زبان انگلیسی را بدانند. اما شاید جایی شنیده باشید زمان ها (tense) در انگلیسی 16 مورد هستند. 

زمان آینده در گذشته (future in the past) موردی است که به این زمانی ها اضافه می شود و خود به چهار دسته ساده ، استمراری ، کامل و کامل استمراری تقسیم می شود. در اصل از زمان آینده در گذشته برای بیان ایده و نظر درباره آینده استفاده می شود که فرقی ندارد ایده شما درست است یا نه.

برای مطالعه هر درسنامه روی آن کلیک کنید

درس اول حال ساده – present simple
درس دوم گذشته ساده – past simple
درس سوم آینده ساده – future simple
درس چهارم حال استمراری – present progressive
درس پنجم  گذشته استمراری – past progressive
درس ششم آینده استمراری – future progressive
درس هفتم حال کامل – present perfect
درس هشتم گذشته کامل – past perfect
درس نهم آینده کامل – future perfect
درس دهم حال کامل استمراری – present perfect progressive
درس یازدهم  گذشته کامل استمراری – past perfect progressive
درس دوازدهم آینده کامل استمراری – future perfect progressive

با مطالعه درسنامه آموزش گرامر زمان ها در انگلیسی می توانید با ساختار کلی قواعد هر زمان tense و همچنین کاربرد آن ها آشنا شوید و سپس به سولاتی در رابطه با هر مبحث پاسخ دهید و خود را ارزیابی کنید.