قید تکرار یا adverb of frequency

قید تکرار یا adverb of frequency

قید تکرار یا adverb of frequency

در زبان انگلیسی اگر بخواهیم بگوییم هر چند وقت یکبار یا هر چند مرتبه یکبار کاری را انجام می دهیم از قید تکرار یا adverb of frequency استفاده می کنیم. 

قید تکرار یا adverb of frequency

چند نکته ساده را در بکار گیری قید تکرار یا adverb of frequency یاد بگیرید تا همیشه از این قیدها درست استفاده کنید.

1.قید های پر تکرار را مثل always ، usually ، often ، sometimes ، never حفظ کنید.

2.از How often برای سوال پرسیدن استفاده کنید.

Example:

How often do you go to cinema?   I never go to cinema.

چند وقت یکبار سینما میری؟ من سینما اصلا نمیرم.

 


حفظ و بهبود سطح زبان انگلیسی چطور اتفاق می افتد


 

3.از قید های تکرار زمانی استفاده کنید که بگویید چند وقت یکبار این اتفاق می افتند پس بیشتر برای کاری بصورت مرتب (روتین) انجام می شود و معمولا در زمان حال ساده است استفاده می شود.

Example:

I always have breakfast.     

یعنی من همیشه صبحانه می خورم. (نمیشه صبحانه نخورده از خانه برم بیرون) 

4. اگر در جمله فعل اصلی (be (am-is-are بود، از قید تکرار بعد از be استفاده کنید.

Example:

They are always here. 

she isn’t usually kind. 

 

5. قید تکرار را قبل از فعل اصلی بیارید.

Example:

I usually eat pasta on Monday.

Mandy and her elder sister often walk to school.

  • در جملات منفی قید تکرار بعد از  don’t و doesn’t می آیند. 

Example:

I don’t usually come to Sara’s house. 

He doesn’t often fly.

  • در جملاتی که بیشتر از یک فعل دارند قید تکرار قبل از فعل اصلی می آید.

Example:

They have often visited Europe.

She hasn’t usually bought.

  • برای سوالی کردن جملاتی که قید تکرار دارند به شیوه سابق عمل کنید. یعنی فعل کمکی (do – does) را ابتدا جمله و فاعل را بعد از آن بیارید.

Example:

Does she usually go by bus? Yes, she does. 

Do you always speak English in class? Yes, I do.

Do your parents usually argue? No, they don’t.

6.در جملات منفی از never استفاده نکنید.

Example:

I don’t never sleep at 10 o’clock.     I never sleep at 10 o’clock.

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو هستم ، مدرس زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان. خلاقیت در کار رو دوست دارم و بیشتر اوقات دنبال یادگیری و درست کردن چیزهای جدید هستم که بتونه در زمینه انتقال مفاهیم درسی مفید و جذاب باشه.

ممکن است همچنین دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *