تفاوت و کاربرد say و tell

تفاوت و کاربرد say و tell - فرق said و tell چیست - Speak و talk

بعضی اوقات سوال می‌پرسند فرق said و tell چیست؟ درواقع said حالت گذشته فعل say است و هر دو کلمه در زبان فارسی به معنی گفتن است. در زبان انگلیسی نیز به همین معناست اما گاهی اوقات می‌توان این دو کلمه را بجای یکدیگر استفاده کنیم و گاهی اوقات نه. در این درسنامه تفاوت و کاربرد say و tell را بررسی می‌کنم.

کاربرد say

یکی از کاربردهای مهم say نقل قول کردن است.

هنگامی که کتاب داستان‌های انگلیسی را می‌خوانید می‌بینید بسیاری از جملات در این علامت هستند و از کلمه said استفاده شده. در اینجا جمله‌ از کسی نقل قول شده است. (نام این علامت Ditto mark است)

love or money story book

( Love or Money? – story book )

نکته 1: برای استفاده از say توجه کنید نقل قول به صورت مستقیم انجام می‌شود.

نکته 2: اگر از کلمه say استفاده کنیم، تمرکز دقیقا بر روی کلماتی است که توسط آن شخص گفته می‌شود.

کاربرد tell

فعل tell بیشتر بر محتوای جمله تاکید دارد. 

Example

I tell you to exercise just 10 minutes every day. 

بهتون گفتم هر روز فقط 10 دقیقه ورزش کنید.

تفاوت say و tell

Say

هنگام استفاده از say نیاز به حرف اضافه to  داریم اگر بخوایم بعد از say ضمیر داشته باشیم.

Example

Please say to me. (me ⇒ ضمیر)

لطفا به من بگو. 

هنگام استفاده از say نیاز به حرف اضافه to نداریم اگر بعد از say هیچ ضمیری استفاده نکنیم.

Example

Please say

لطفا بگو.

tell

بعد از فعل tell حتما نیاز به ضمیر داریم اما نباید از حرف اضافه to استفاده کنیم.

Example

Please tell me

لطفا به من بگو.

I tell you my mum doesn’t work.

بهت گفتم مادم کار نمیکنه.

Never tell a lie.

هرگز دروغ نگو.

فرق photo و picture و image

پرکاربردهای say و tell را در جدول زیر چند بار مرور کنید تا به راحتی در مکالمات از آن‌ها استفاده کنید.

Tell Say
a story hello
a lie good morning
a joke good afternoon
a secret  something
the truth nothing
the time so
the difference  a few words
someone your name no more
someone the way for sure
Speak و talk

دو فعل Speak و talk هم باهم متفاوتند. کلمه talk مکالمه بین دو نفر است و speak مکالمه بین افراد است. هر دو فعل به معنی حرف زدن یا صحبت کردن است. 

Example

I can’t speak louder.  

نمیتونم بلندتر صحبت کنم.

A: Hey Hanna what are you doing?

هانا چیکار می‌کنی؟

B: I’m talking to my friend on the phone mum.

دارم با دوستم با تلفن حرف میزنم مامان.

در این نوشته تفاوت و کاربرد say و tell و Speak و talk بررسی کردم. همچنین به سوال فرق said و tell چیست پاسخ دادم. امیدوارم مفید واقع شود.

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو هستم ، مدرس زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان. خلاقیت در کار رو دوست دارم و بیشتر اوقات دنبال یادگیری و درست کردن چیزهای جدید هستم که بتونه در زمینه انتقال مفاهیم درسی مفید و جذاب باشه.

ممکن است همچنین دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *