تفاوت بین used to و be used to

تفاوت بین used to و be used to - گرامر used to

در این درسنامه کاربرد use و گرامر used to و تفاوت بین used to و be used to را می‌خوانید. کاربرد used to سخت و پیچیده نیست و برای سطح B2 (upper intermediate) است. 

کاربرد use

اولین و ساده‌ترین کاربرد فعل use به معنی استفاده کردن، به شکل زیر است.

Example

Can I use your car? 

می‌تونم از ماشینت استفاده کنم؟

She’s using her mother’s phone.

او از تلفن مادرش استفاده می‌کنه.

کاربرد used to

عبارت used to با کمی تغییر در سه حالت کلی برای بیان عادت استفاده می‌شود.

  • حالت اول: used to ⇐ برای عادت‌های گذشته است که الان دیگه وجود ندارند.
  • حالت دوم: be used to ⇐ برای عادت‌های حال ما هستند.
  • حالت سوم: get used to ⇐ برای چیزهایی که کم‌کم دارن عادت ما می‌شوند.

گرامر used to

برای کاری که در گذشته عادت به انجام اون رو داشتیم ولی الان اون عادت ترک شده. 

used to + simple verb

همانطور که در ساختار می‌بینید؛ بعد از used to فعل همیشه ساده میاد. 

Example

I used to go to school by bus.

عادت داشتم با اتوبوس مدرسه برم. (الان دیگه مدرسه نمیرم)

My father didn’t use to work in a bank, he left and got a job as a teacher.

پدرم عادت نداشت در بانک کار کنه، او بیرون آمد و معلم شد.

Before retired, Did you use to have time to read?

Yes, I used to read a lot.

قبل از بازنشستگی، زمان برای خوندن داشتی؟

بله، زیاد مطالعه می‌کردم. (یعنی عادت داشته مطالعه کنه.)

نکته: در جملاتی که از used to در آن‌ها استفاده می‌شود به معنی عادتی است که در گذشته وجود داشته. حالا ممکن این معنی در جمله مستتر باشه. یعنی فقط با خوندن یا شنیدن جمله مخاطب متوجه این امر بشه که عادت به کاری داشتیم یا نداشتیم. (دقیقا مانند مثال آخر)

حالت سوالی و منفی کردن: برای سوالی کردن used to از did و برای منفی کردن از didn’t استفاده می‌کنیم. 

 would rather به معنی ترجیح دادن، چطور استفاده می‌شود؟

گرامر be used to

از عبارت be used to برای چیزهایی که الان برای ما عادت هستند و ما با اون‌ها احساس ناراحتی نمی‌کنیم، استفاده می‌کنیم.

be used to + verb(ing) / noun

با توجه به این ساختار به جای be میتوانید از am – is – are یا was – were استفاده کنید. دقت کنید حتما بعد از used to فعل همراه با ing میاد. یا بعد از used to می‌توان از یک اسم هم استفاده کنیم.

Example

I am used to sleeping at 10 o’cock. 

من عادت دارم تا ساعت 10 بخوابم. 

My shoes are new. I’m not used to them. (noun)

کفش‌هام جدید هستند. بهشون عادت نکردم.

Iranian people are used to heavy traffic. (noun)

مردم ایران به ترافیک سنگین عادت کردند.

He wasn’t used to helping his wife.

اون عادت نکرده به همسرش کمک کنه. 

حالت سوالی و منفی کردن: برای سوالی کردن be used to کافیه فعل be را به ابتدای جمله منتقل کنیم و برای منفی کردن از not بعد از فعل be استفاده کنیم.

گرامر get used to

اگر به چیزی کم‌کم داری عادت می‌کنی و برات نرمال و طبیعی می‌شه از get used to استفاده می‌کنیم.

get used to + verb(ing) / noun

این ساختار را می‌توان در زمان‌های مختلف استفاده کرد. در این ساختار هم دقت کنید حتما بعد از get used to فعل همراه با ing میاد. یا بعد از used to می‌توان از یک اسم هم استفاده کنیم.

Example

Tina is finding this new job hard but I’m sure she will get used to it soon.

تینا این شغل جدید رو به سختی پیدا کرده اما من مطمئنم زود بهش عادت می‌کنه.

I’m getting used to working with computer late at night.

دارم به کار کردن تا دیر وقت در شب با کامپیوتر عادت می‌کنم.

I always hated the cold weather but I got used to it when I lived in Canada. 

من همیشه از آب و هوای سرد متنفر بودم اما بهش عادت کردم از وقتی که در کانادا زندگی می‌کنم. 

در این درسنامه کاربرد use تفاوت بین used to و be used to را مطالعه کردید. برای اینکه مطمئن شوید این گرامر را به خوبی یادگرفتید به سوال زیر پاسخ بدید.

تفاوت این دو جمله در چیست؟

1. last night she eat a lot at the party.

2. She used to eat a lot. 

 

 

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو هستم ، مدرس زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان. خلاقیت در کار رو دوست دارم و بیشتر اوقات دنبال یادگیری و درست کردن چیزهای جدید هستم که بتونه در زمینه انتقال مفاهیم درسی مفید و جذاب باشه.

ممکن است همچنین دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *