کاربرد either و neither

کاربرد either و neither - گرامر neither nor و either or - گرامر ایدر و نیدر

بسیاری از زبان‌آموزان در دانستن گرامر ایدر و نیدر دچار مشکل هستند که البته حق دارند. فهمیدن گرامر neither nor و either or بعد از مطالعه این درسنامه کار بسیار آسانی است. در این درسنامه فرق بین either و neither و همچنین کاربرد either و neither را مطالعه می‌کنید. 

نکته اول و مهم 

شاید در جاهایی سه کلمه both , either , neither را کنار هم دیده باشید. در هر سه کلمه مقایسه بین دو چیز است. منظور از هر کلمه:

both ← دوتا از دوتا (هردوش)

either ← یکی از دوتا (یکیش – فرقی نداره کدوم)

neither ← صفر از دوتا (هیچیش)

به مثال زیر توجه کنید. مقایسه بین چای و قهوه (دو گزینه داریم!) است. 

Example

Both tea and coffee contain caffeine. 

چای و قهوه حاوی کافئین هستند. (هر دوشون کافئین دارند) 

In the afternoon, we drink either tea or coffee. 

بعد از ظهر ما چای یا قهوه مینوشیم. (نه هردوتاش، فقط یکی)

Neither tea nor coffee contains alcohol.

چای و قهوه حاوی الکل نیستند. (هیچکدوم الکل ندارند)

نکته دوم – استفاده گرامر ایدر و نیدر در جمله 

اگر بخواهیم از کلمه either در جمله استفاده کنیم ممکن دو حالت کلی پیش بیاد؛ 

1. either به معنی هر دو وقتی به تنهایی در جمله بیاد.

Example

A) Do you like apple juice or orange juice? 

آب سیب میخوای یا آب پرتقال؟

B) Either is fine.

هر دوش خوبه. (فرقی نمیکنه کدوم رو بخوره. فقط یا آب سیب میخواد یا آب پرتقال. نه هر دو!)

2. استفاده از either …… or در جمله. به معنی یا این یا اون وقتی همراه با دو گزینه در جمله بیاد. 

Example

You can have either a pizza or pasta. 

تو می‌تونی یک پیتزا یا پاستا هم بخوری. (هردوتاش رو نمیتونی بخوری)

  • در این مثال میبینید که هر دو گزینه باهم (pizza و pasta) در یک جمله آمده. وقتی بخواهیم چنین جملاتی را بیان کنیم از ساختار either or استفاده می‌کنیم.

اگر بخواهیم از کلمه neither در جمله استفاده کنیم ممکن دو حالت کلی پیش بیاد؛ 

1. neither به معنی هیچکدام وقتی به تنهایی در جمله بیاد.

Example

A) Which one do you choose?

کدوم رو انتخاب می‌کنی؟

B) Neither. The both aren’t good. 

هیچ کدوم. هردوش خوب نیست. 

2. استفاده از neither …. nor در جمله. به معنی هیچکدام از اون دو تا وقتی همراه با دو گزینه در جمله بیاد. 

Example

Neither my mother nor my father went to university. 

مادرم و پدرم هیچکدوم به دانشگاه نرفتند. 

  • در این مثال میبینید که هر دو گزینه باهم (my mother و my father) در یک جمله آمده. وقتی بخواهیم چنین جملاتی را بیان کنیم از ساختار neither nor استفاده می‌کنیم.
راه‌های منفی کردن دو فعل در یک جمله

نکته سوم

کاربرد either و neither در پاسخ به جملات

اگر بخواهید موافقت خود را نسبت به چیزی اعلام کنید، می‌توانید از عبارت‌های مختلفی استفاده کنید. 

در زبان انگلیسی برای اعلام موافقت باید به جملات منفی و مثبت هم توجه کنید. در زبان فارسی برای هر دو حالت می‌گیم “من هم همینطور” اما در انگلیسی کمی متفاوت است. 

برای جملات مثبت و منفی از عبارات زیر استفاده می‌کنیم

من هم همینطور در پاسخ به جملات منفی من هم همینطور در پاسخ به جملات مثبت
Neither do I! So do I!
I don’t either I do too!
Me neither Me too

این عبارات را باید حفظ کنید

Example

A) I don’t want to bother you. (-)

من نمی‌خوام به درد سر بندازمت. (جمله منفی)

B) Me neither! 

منم همینطور!

A) I believe she tells a truth. (+)

من فکر می‌کنم اون راست میگه. (جمله مثبت)

B) Me too! 

منم همینطور!

A) I don’t like go out. (-)

دوست ندارم برم بیرون. (جمله منفی)

B) Me neither.

منم همینطور.

A) I can’t come there at the weekend. (-)

من نمی‌نونم اونجا بیام. (جمله منفی)

B) I can’t come either.

من هم نمی‌تونم اونجا بیام. 

  • نکته: به پاسخ مثال آخر توجه کنید؛ هیچ یک از عبارات جدول در پاسخ نیامده. چرا؟ 

یکی از عبارت‌های جدول I don’t either است. بجای I don’t  می‌توانید از بخش اصلی جمله یا یک عبارت منفی استفاده کنید و در انتها either بیارید. 

در این درسنامه گرامر ایدر و نیدر، فرق بین either و neither و نیز کاربرد either و neither را مطالعه کردید. همچنین خواندید چطور از گرامر neither nor و either or در جملات استفاده کنیم. 

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو هستم ، مدرس زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان. خلاقیت در کار رو دوست دارم و بیشتر اوقات دنبال یادگیری و درست کردن چیزهای جدید هستم که بتونه در زمینه انتقال مفاهیم درسی مفید و جذاب باشه.

ممکن است همچنین دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *