نحوه ساختن قید در زبان انگلیسی

چطور قید بسازیم - نحوه ساختن قید در زبان انگلیسی -

در زبان انگلیسی شناختن نقش کلمات بسیار مهم و حائز اهمیت است. اگر بدانیم هر کلمه چه نقشی دارد، به راحتی با اضافه کردن suffix (پسوند) و یا prefix (پیشوند) می‌توان نقش و یا معنی آن کلمه را تغییر دهیم و یا حتی از پسوند و پیشوندها به نقش و معنی کلمه برسیم. ساخت قید در انگلیسی پیچیده و سخت نیست. در این درسنامه یاد میگیرید چطور قید بسازیم و نحوه ساختن قید در زبان انگلیسی چگونه است؟

چطور قید بسازیم؟ 

برای ساختن قید (adverb) کافی است یک پسوند (suffix) به صفت‌ها (adjective) اضافه کنیم. 

اگر نمیدانید صفت‌ها را چطور تشخیص بدید، درسنامه تفاوت بین adjective و adverb را مطالعه کنید. مطالعه درسنامه تفاوت بین adjective و adverb، قبل از خواندن ادامه این درسنامه اکیدا توصیه می‌شود.

حالت اول

در بیشتر موارد برای ساختن قید به صفت ly اضافه کنید و به سادگی قید بسازید.  

قید – adverb صفت – adjective
slowly slow
quickly quick
beautifully beautiful
bravely brave
certainly certain
correctly correct

Example

The service at that restaurant is very slow

سرویس دهی در آن رستوران خیلی کند است.

My mum drives slowly.

مادرم به آرامی رانندگی می‌کند. 

Peace of mind doesn’t come cheaply.

آرامش خیال به ارزانی نماید. 

He plays the flute beautifully.

او به زیبایی فلوت میزند.

حالت دوم

اگر حرف آخر صفت y بود، y را حذف کنید و بجای آن ily بذارید و قید را بسازید.

قید – adverb صفت – adjective
happily happy
angrily angry
easily easy
luckily lucky
merrily merry
lazily lazy

Example

When she is merry, she can’t help laughing. 

او وقتی شاد است، نمیتواند جلوی خنده‌هاش رو بگیره. 

He emigrates merrily.

او با خوشی مهاجرت میکند.

  • توجه کنید در بیشتر موارد از قید آخر جمله استفاده می‌شود. 

حالت سوم

اگر صفت در قسمت آخر دارای able یا ible یا le بود، e را حذف کنید و بجای آن y اضافه کنید. درواقع اگر حرف آخر صفت e بود و حرف یکی مانده به آخر l ، با حذف e و اضافه کردن y قید را ساخته‌ایم. 

قید – adverb صفت – adjective
probably probable
gently gentle
terribly terrible
fashionably  fashionable

حالت چهارم

اگر آخر صفت ic باشد، بجای ly باید ally اضافه کنیم و صفت را بسازیم. 

قید – adverb صفت – adjective
basically basic
tragically tragic
economically economic
ethically ethic

نکته: صفت public به معنی عمومی با اینکه به ic ختم می‌شود اما یک استثنا است. برای ساختن قید این کلمه مانند حالت اول عمل می‌کنیم و قید آن publicly می‌شود. 

برای ساختن قید در زبان انگلیسی استثناهایی هم وجود دارد

1. بعضی از کلمات هم میتوانند قید باشند و هم صفت. 

قید – adverb صفت – adjective
fast fast
hard hard
high high
late late
near near

Example

She goes to school by bike fast

او با دوچرخه به سرعت به مدرسه میرود. (یعنی تند رکاب میزند و در این جمله کلمه fast درباره go و چگونه انجام شدن این فعل اطلاعات میدهد. پس fast قید است.)

Jim is a fast runner.

جیم دونده سریعی است. (در این جمله کلمه fast درباره جیم اطلاعات میده و جیم فاعل جمله است. پس fast صفت است.)

  • دقت کنید در کلماتی که هم نقش قید دارند و هم نقش صفت، اگر به آن ly اضافه کنیم غلط است. درواقع با اضافه کردن ly به بعضی از آن‌ها معنی آن را تغییر داده‌ایم.

به عنوان مثال احتمالا در جاهای مختلف کلمات hardly را دیده باشید. زمانی که این کلمه ly میگیره به معنی “به ندرت” (almost not) است و قید زمان! 

پس اگر بخواهید بگید، فلانی کاری را سخت انجام میدهد باید از hard استفاده کنید. و اگر بخواهید بگویید فلانی کاری را به ندرت انجام میدهد باید از hardly استفاده کنید. 

Example

I hardly ever do the shopping.

من به ندرت به خرید میرم. 

She works hard.

او سخت کار می‌کند.

2. بعضی از کلمات به کل تغییر پیدا می‌کنند

قید – adverb صفت – adjective
well good

امیدوارم با مطالعه این درسنامه نحوه ساختن قید در زبان انگلیسی را یادگرفته باشید. 

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو هستم ، مدرس زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان. خلاقیت در کار رو دوست دارم و بیشتر اوقات دنبال یادگیری و درست کردن چیزهای جدید هستم که بتونه در زمینه انتقال مفاهیم درسی مفید و جذاب باشه.

ممکن است همچنین دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *