مجموعه کتاب های فمیلی اند فرندز ( Family & Friends ) با دو لهجه بیریتیش و امریکن طراحی شده است و مناسب برای زبان آموزان از سن 6 سالگی تا نوجوانان است. این مجموعه شامل کتاب اصلی (Class Book) همراه با فایل صوتی، کتاب کار(Workbook) همراه با فیلم کوتاه، کتاب گرامر(Grammar Book) و کتاب خواندن و نوشتن (Reading & Writing) همراه با فایل صوتی است. برای دانلود کتاب های فمیلی اند فرندز به آخر این صفحه مراجعه کنید. 

کتاب اصلی

کتاب اصلی سطح starter شامل نه درس و کتاب اصلی Family & friends 1 تا Family & friends 4 شامل پانزده درس و Family & friends 5 و Family & friends 6شامل دوازده درس است.

این مجموعه دارای فایل های صوتی (listening) و DVD است.

فایل های listening مربوط به کتاب اصلی است و در DVD گرامر، لغات و درسی که در کتاب اصلی تدریس شده به صورت طبقه بندی و تحت بازی کامپیوتری در اختیار زبان آموز قرار میگیرید.

کتاب کار

کتاب کار برای تمامی سطوح و دروس، طراحی شده و پس از تدریس هر صفحه شما می توانید به عنوان تمرین آن صفحه تدریس شده، آن را در اختیار زبان آموز قرار دهید.

کتاب گرامر

کتاب گرامر ضمن اینکه درسنامه بسیار مفید و مختصری از هر درس ارائه می دهد، تمرین های بیشتری برای هر موضوع و مبحث گرامری دارد.این کتاب برای تمام سطوح غیر از سطح starter طراحی شده است.

تفاوت کتاب کار و کتاب گرامر این است که کتاب گرامر تمرین های بیشتر و تخصصی تر نسبت به کتاب کار دارد و فقط بر روی مباحث گرامری تمرکز دارد اما در کتاب کار شما ضمن تمرین های گرامری تمرین هایی مربوط به مهارت نوشتاری، درک مطلب و لغت نیز دارید. وجود هر دوکتاب در کنار هم لازم است.

کتاب Reading & writing

کتاب Reading & writing برای تمام سطوح غیر از سطح starter  طراحی شده. این کتاب مهارت خواندن و درک مطلب و همچنین مهارت نوشتن را افزایش می دهد و شامل ده درس است. این کتاب هم فایل صوتی دارد.

برای سطوح Family & friends 1 تا Family and friends 6 کتاب داستان‌های بسیار جذاب و متناسب با مباحثی که در کتاب اصلی آمده طراحی شده.

این مجموعه شامل کتاب ارزیابی (Testing book) است که شما می توانید پس از اتمام هر درس از این کتاب استفاده کنید و یک کوئیز ساده پانزده نمره ای از زبان آموزان بگیرید.

مجموعه فمیلی اند فرندز شامل ورک شیت های بسیار ارزشمند و کاربردی است که شما می توانید آن ها را از سایت های معتبر دانلود و استفاده کنید.

طبق کتاب معلم (Teacher’s book) و طراحی اصلی این کتاب هر ترم، سه درس از کتاب اصلی (Class Book) تدریس می شود. طبیعتا سه درس از کتاب کار و سه درس از کتاب گرامر نیز تمرین خواهد شد. و از کتاب Reading and writing در هر ترم دو درس داده می شود.

مجموعه کتاب های فمیلی اند فرندز یکی از کامل ترین مجموعه های موجود است که شما می توانید فایل pdf چهار کتابClass Book ، Workbook  Grammar Book و  Reading & writing را در تمام سطوح را از سایت ESLland.ir دانلود کنید.

starter

family and friends starter

کتاب اصلی – Class Book

family and friends starter

کتاب کار  – Workbook

Family & Friends 1

family and friends 1

کتاب اصلی – Class Book

family and friends 1

کتاب کار – Workbook

family and friends 1

کتاب گرامر – Grammar Book

family and friends 1

کتاب ریدینگ اند رایتینگ –  Reading & Writing

Family & Friends 2

family and friends 2

کتاب اصلی – Class Book

family and friends 2

کتاب کار – Workbook

دانلود کتاب فمیلی اند فرندز 2

کتاب گرامر – Grammar Book

family and friends 2

کتاب ریدینگ اند رایتینگ –  Reading & Writing

Family & Friends 3

family and friends 3

کتاب اصلی – Class Book

family and friends 3

کتاب کار – Workbook

family and friends 3

کتاب گرامر – Grammar Book

family and friends 3

کتاب ریدینگ اند رایتینگ –  Reading & Writing

Family & Friends 4

family and friends 4

کتاب اصلی – Class Book

family and friends 4

کتاب کار – Workbook

family and friends 4

کتاب گرامر – Grammar Book

family and friends 4

کتاب ریدینگ اند رایتینگ –  Reading & Writing

Family & Friends 5

family and friends 5

کتاب اصلی – Class Book

family and friends 5

کتاب کار – Workbook

family and friends 5

کتاب گرامر – Grammar Book

family and friends 5

کتاب ریدینگ اند رایتینگ –  Reading & Writing

Family & Friends 6

family and friends 6

کتاب اصلی – Class Book

family and friends 6

کتاب کار – Workbook

family and friends 6

کتاب گرامر – Grammar Book

family and friends 6

کتاب ریدینگ اند رایتینگ –  Reading & Writing